1 SLUŽBY POSKYTOVANÉ NA SLOVENSKU

Internetová stránka myTelio, následne nazývaná len „portál“, umožňuje užívateľovi služieb myTelio (následne len „komunikačný partner“) dobíjať kredit prostredníctvom nášho internetového portálu.

Pomocou Základného čísla môžete väznenej osobe dobiť cez portál kredit.

Takýto kredit je možné využiť na rôzne komunikačné spôsoby, ako je napr. telefonovanie. Používanie kreditu závisí od nariadení príslušnej krajiny, spolkovej krajiny, väzenského zariadenia alebo konfigurácie väznených osôb.

Komunikačný partner sa musí zaregistrovať na portáli.

Návštevník portálu môže po zadaní Základného čísla väznenej osoby vybrať a zadať požadovanú výšku kreditu, ktorú chce väznenej osobe poslať.

Po presmerovaní na externého poskytovateľa platobných služieb dochádza k identifikácii partnera. Táto identifikácia nebude sprostredkovaná spoločnosti BVfon Slovakia, s.r.o. alebo danému portálu.

Dokonca nebude založený ani nový profil a nebudú uložené ani zadané kontaktné údaje návštevníka.

Peniaze, ktoré boli zaslané na účet Telio Inmate Account, budú väznenej osobe vyplatené iba na základe jeho žiadosti po prepustení z väzenského zariadenia alebo v prípade, že ukončí účet Telio Inmate Account alebo v prípade, že bol presunutý do iného väzenského zariadenia kde spoločnosť Telio neposkytuje telefónne služby väzneným osobám. Peniaze, ktoré boli dobité na účte Telio Inmate Account, nebudú v žiadnom prípade vyplatené tretím osobám (napr. príbuzným, priateľom atď.)

2 PODMIENKY PLATNÉ PRE SLOVENSKO

Tento odsek slúži k sprehľadneniu podmienok poskytovania služieb portálu. Za každé dobitie kreditu je účtovaný poplatok za priradenie kreditu k príslušnému užívateľskému účtu (následne len „poplatok“). Výška poplatku závisí od výšky dobitia kreditu.

Základ pre výpočet poplatku

Výška poplatku pre jednotlivé klastre

Klaster Výška kreditu od ... ... do Poplatok
A 0.01 € 10 € 0.30 €
B 10.01 € 20 € 0.40 €
C 20.01 € 40 € 0.60 €
D 60.01 € 100 € 1.10 €
E 100.01 € 500 € 2.50 €
F 500.01 € 999 € 4.00 €

Príklad: Na účet väznenej osoby chcete vložiť kredit vo výške 15 €. Daná čiastka spadá do klastra B. K príslušnej výške kreditu je viazaný poplatok vo výške 0,40 €, ktorý sa zaúčtuje komunikačnému partnerovi.

3 SPÔSOBY PLATBY NA SLOVENSKU

Prostredníctvom externého poskytovateľa platobných služieb môžete pomocou nasledujúcich platobných prostriedkov / spôsobov platby dobiť kredit:

  • Kreditné karty
  • Visa
  • Mastercard
4 OBMEDZENIA V RÁMCI PONUKY >

Účet väznenej osoby cez portál myTelio nemôžete dobíjať bez obmedzenia. Maximálnu výšku kreditu sme obmedzili na čiastku 999,99 €. Chceme vás upozorniť, že skutočná maximálna výška môže byť na základe osobitých predpisov, ktoré sa viažu na väzenské zariadenie alebo konfiguráciu väznenej osoby, výrazne nižšia, prípadne ju nie je možné vôbec dosiahnuť.

Obmedzenia sa môžu týkať:

  • maximálnej výšky príslušného dobitia kreditu,
  • celkovej maximálnej výšky kreditu,
  • maximálnej výšky kreditu na účte jednej väznenej osoby.
5 POŽIADAVKY NA ZÁKAZNÍKA

Podmienkou pre dobitie kreditu je prejavenie súhlasu s VOP a oboznámenie sa s informáciami o ochrane osobných údajov, ktoré sú uvedené na portáli.

6 DOSTUPNOSŤ A SLA NA SLOVENSKU

Platia nasledujúce časy vykonávania údržby poskytovaných služieb:

Čas vykonávania údržby:

Pracovné dni

  • Od utorka 22:00 SEČ do stredy 4:00 SEČ
  • Od štvrtka 22:00 SEČ do piatka 4:00 SEČ

Víkendy

  • Od soboty 22:00 SEČ do nedele 6:00 SEČ

Počas leta platí namiesto SEČ Stredoeurópsky letný čas (SELČ).

Email:

Info@bvfon.sk