FAQ - často kladené otázky

 • Viete mi poskytnúť základné číslo väznenej osoby?

Základné číslo väznenej osoby Vám môže poskytnúť výlučne on sám a to buď telefonicky alebo písomne

 • Koho kontaktovať, pokiaľ sa mi môj blízky z väzenského ústavu nevie dovolať?
 • Overte, či na svojom mobilnom telefóne nemáte blokovaný príjem hovorov z utajeného čísla. Pokiaľ je tomu tak, je potrebné toto blokovanie zrušiť.
 • Vaše telefónne číslo musí mať väznená osoba registrované ako povolené telefónne číslo. Túto registráciu zabezpečuje konkrétny ústav, v ktorom sa väznená osoba nachádza.
 • Je možnosť navrátenia dobitého alebo nevyčerpaného kreditu na telefonovanie?

Kredit na telefonovanie zakúpený obvineným / odsúdeným alebo dobitý kredit prostredníctvom služby myTelio sa nevracia, nevymieňa a ani sa zaň nevracajú peniaze s výnimkou prepustenia obvineného / odsúdeného alebo v iných odôvodnených prípadoch na základe žiadosti príslušného ústavu. Nevyčerpaný kredit v prípade prepustenia obvineného / odsúdeného vypláca príslušný ústav priamo jemu.

 • Môžem prostredníctvom spoločnosti BVfon Slovakia, s.r.o. kontaktovať väznenú osobu?

Kontaktovať väznenú osobu môžete výlučne osobne, počas povolených návštev v príslušnom ústave, telefonicky alebo písomne na adrese príslušného ústavu. Spoločnosť BVfon Slovakia, s.r.o. nie je v žiadnom kontakte s väznenými osobami, je zodpovedná výlučne za technické zabezpečenie telefonovania.

 • Čo ak mnou zaslaná čiastka na dobitie kreditu na telefonovanie nebola pripísaná na konto väznenej osoby?
 • Pred zaslaním Vami vybranej sumy na dobitie kreditu na telefonovanie sa uistite, či ste zadali správne základné číslo väznenej osoby.
 • V prípade, že sa dobitá čiastka nepripíše na konto väznenej osoby ani po dvoch pracovných dňoch, kontaktujte nás cez online otázky v sekcií „ Rýchle odkazy“.
 • Ako môžem kontaktovať spoločnosť BVfon Slovakia, s.r.o.?

Kontaktujte nás cez online otázky v sekcií „ Rýchle odkazy“.

 • Môžem spoločnosť BVfon Slovakia, s.r.o. kontaktovať telefonicky alebo osobne?
 • Spoločnosť BVfon Slovakia, s.r.o. neposkytuje žiadnu telefonickú podporu alebo osobné konzultácie pre svojich klientov.
 • Väznené osoby v prípade reklamácie na kvalitu poskytovanej telefónnej služby alebo nesprávne vyúčtovanej ceny telefónnej služby majú postupovať podľa platného reklamačného poriadku umiestneného pri telefónnych zariadeniach v príslušnom väzenskom ústave.